Đây là file toàn văn công trình
BẠN VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI

Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC)
Trụ sở chính: 53 Nguyễn Du, Hà Nội, Việt Nam
P.O.B: 412 Hanoi, Vietnam
Điện thoại: (84-4) 8226419 ; (844) 9434627
Fax: (84-4) 9434627 ; (84-4) 8226059
Website: www.vifotec.vn - Email: info@vifotec.vn
Tài khoản: 12010000106717 - Tại: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - 53 Quang Trung, Hà Nội
Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 79 Trương Định, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 8244609 ; (84-8) 8298217 - Fax: (84-8) 8266497