Bạn có quan tâm đến Hệ thống CSDL STKT này không?

Bạn có quan tâm đến Hệ thống CSDL STKT này không?
Bình thường
351  86%
Quan tâm
35  8.6%
Không quan tâm
16  3.9%

Số người tham gia bình chọn  :  408
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 20:01
Lần bình chọn cuối cùng  :  Chủ nhật, 10 Tháng 10 2021 07:19