Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông

Đề tài

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống [ Tăng dần ]

Giải pháp nhận dạng mặt người bằng thuật toán sóng Gabor và những cải tiến Giải pháp nhận dạng mặt người bằng thuật toán sóng Gabor và những cải tiến

Gửi ngày: 14/01/2014
Cập nhật ngày: 20/01/2014
Kích thước File: Rỗng
Downloads: 0
Giải pháp kỹ thuật đã biết:
Trên thế giới hiện nay có rất nhiều nghiên cứu tập trung vào lĩnh vực nhận dạng ảnh mặt người điển hình như:
Năm 1966, Bledsoe đã xây dựng hệ nhận dạng bán tự động đầu tiên có sự tương tác giữa người và máy.
Năm 1971, phòng thí nghiệm Bell đưa ra hệ nhận dạng dựa vào vector đặc trưng chiều và sử dụng các kỹ thuật phân lớp mẫu để nhận dạng.

Hệ thống tiết kiệm điện chiếu sáng thông minh bkat công ty tnhh công nghệ ứng dụng bách khoa Hệ thống tiết kiệm điện chiếu sáng thông minh bkat công ty tnhh công nghệ ứng dụng bách khoa

Gửi ngày: 28/12/2013
Cập nhật ngày: 28/12/2013
Kích thước File: Rỗng
Downloads: 2

Sản phẩm của nhóm tác giả thuộc Công ty TNHH Công nghệ ứng dụng Bách Khoa

Gia công và cải tiến bộ tạo xung áp suất(muleshoe) của hệ thống máy đo mwd (mesurement while drillin Gia công và cải tiến bộ tạo xung áp suất(muleshoe) của hệ thống máy đo mwd (mesurement while drillin

Gửi ngày: 28/12/2013
Cập nhật ngày: 28/12/2013
Kích thước File: Rỗng
Downloads: 2

Sản phẩm của nhóm tác giả thuộc XN Khoan & Sửa chữa giếng LD Việt-Nga Vietsovpetro

Xây dựng bộ gõ tiếng dân tộc bhnong Xây dựng bộ gõ tiếng dân tộc bhnong

Gửi ngày: 28/12/2013
Cập nhật ngày: 28/12/2013
Kích thước File: Rỗng
Downloads: 3

Sản phẩm của nhóm tác giả KS. Pham Văn Tài thuộc Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông Quảng Nam

Sử dụng rơle công suất phản kháng hạ áp và bộ logo lập trình điều khiển máy cắt tụ bù trung thế Sử dụng rơle công suất phản kháng hạ áp và bộ logo lập trình điều khiển máy cắt tụ bù trung thế

Gửi ngày: 28/12/2013
Cập nhật ngày: 28/12/2013
Kích thước File: Rỗng
Downloads: 3

Sản phẩm của nhóm tác giả KS. Nguyễn Thành Trung thuộc Công ty Điện lực Quảng Nam

Trang 1 trong tổng số 3 trang